Prva stavka kvalitetnog života je zdravlje. Bez psihofizičkog zdravlja nema kvalitete života. Tek kad osigurate zdravlje svom tijelu možete raditi na drugim stavkama koje su na sljedećoj razini prioriteta. To je jedini ispravan put koji će donijeti dugoročno pozitivan utjecaj na sve druge aspekte života, poslovne i privatne.

Dakle, započnite promjenu na svom zdravlju na vrijeme, dok još možete “popraviti” lošu funkciju i oštećenja. Sve što učinite za tijelo ono će vratiti, i dobro i loše. Odlučujte pametno i mudro.